Zákazníkům poskytujeme komplexní řešení v oblasti správy a provozu budov

Společnost RENTEL FACILITY MANAGEMENT s.r.o.  disponuje technickým a materiálovým vybavením pro všechny poskytované služby. Naši specializovaní zaměstnanci používají zaručené technologické postupy, které jsou předpokladem pro vysokou kvalitu služeb.

Nabízené služby:

I. Kompletní technická správa objektů, portfolio služeb v údržbě interiérů a technologií

 • provoz technických zařízení, revize a kontroly technických zařízení, odstranění závad a poruch, pravidelná údržba, evidence správy majetku
 • pravidelné uklízení a čištění administrativních, sociálních, výrobních a ostatních prostor
 • jednorázové čištění a uklízení objektů

II.  Speciální čištění

 • ruční a strojové čištění technologických zařízení
 • výškové práce (čištění nosníků, opláštění budov, okapů apod.)

III. Celoroční údržba exteriérů

 • letní a zimní údržba komunikací, chodníků, parkovišť (zametání a čištění, uklízení sněhu)
 • starost o zelené plochy (sečení, hrabání, zavlažování), údržba exteriérové zeleně
 • mytí oken (i horolezeckou technikou)

IV.  Odpadové hospodářství, deratizace a dezinfekce

 • ekologické řešení Vašeho odpadového hospodářství
 • deratizace, dezinfekce a dezinsekce požadovaných prostor

V. Ostraha a ochrana majetku

 • zabezpečení klidu a pořádku ve střežených objektech a areálech
 • kontrola vjezdů a výjezdů vozidel včetně posádek a materiálu

VI. Dodávka hygienického materiálu, čistících a dezinfekčních prostředků

 • kompletní hygienický program sociálních zařízení
 • pronájem a čištění rohoží

VII. Deratizace, desinsekce, desinfekce

 • deratizace – hubení hlodavců
 • dezinsekce – hubení hmyzu a dalších členovců
 • dezinfekce -  hubení vegetativních i sporulujících mikroorganismů

VIII.  Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • kompletní vedení účetnictví
 • služby pro bytové objekty, včetně spolupráce se společenstvím vlastníků, vyúčtování apod.

IX.  Specializované stavební činnosti, dokončovací stavební práce

X.  Služby v oblasti PO a BOZP

 • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
 • BOZP–bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kategorizace, vyhodnocování rizik, bezpečnost, potřebná        administrativa, ochranné pracovní prostředky apod.
 • PO–požární ochrana, potřebná administrativa, revize a kontroly požárních hydrantů

NON-STOP DISPEČINK tel. č. +420 323 604 949

 

Všechny činnosti vykonávané pro klienta jsou navrhnuté a realizované tak, aby nenarušovaly chod jeho provozu, a zároveň byla dodržena dohodnutá kvalita.